pwd. Renata Tupek Sienicka
Komendantka obozu
phm. Przemysław Pawlak
Zastępca Komendantki obozu 
asp. Ewa Pieńkos
Oboźna
phm. Małgorzata Orłowska Smith instruktorka programowa
pwd. Michał Szalecki instruktor programowy
HO. Bartosz Walusiak kadra programowa
dh. Artur Łach kadra programowa
phm. Robert “Boniu” Jaros kwatermistrz Hufca
phm. Magda Pawlak
pielęgniarka / zaopatrzenie
asp. Mariusz ” Kwadrat ” Kondratowicz
fotograf